توسعه فردی و سازمانی

4

برترین دوره‌های توسعه فردی و سازمانی

مسترکلاس کشف هدف وجودی
دکتر شهاب اناری

مسترکلاس کشف هدف وجودی

4.5از37نفر
46%
4,500,000تومان
2,450,000 تومان
مسترکلاس کشف هدف وجودی
امتیاز4.5از مجموع37نفر
دکتر شهاب اناری
تعداد جلسات
6سرفصل
مدت زمان
30ساعت
4,500,000تومان
2,450,000 تومان
دوره تربیت کوچ حرفه ای ستاره شمال
دکتر شهاب اناری

دوره تربیت کوچ حرفه ای ستاره شمال

4.8از34نفر
30%
156,000,000تومان
109,000,000 تومان
تعداد جلسات
35سرفصل
مدت زمان
132ساعت
156,000,000تومان
109,000,000 تومان
آکادمی جذب مراجع و برندسازی
دکتر شهاب اناری

آکادمی جذب مراجع و برندسازی

5.0از7نفر
17%
125,000,000تومان
104,000,000 تومان
آکادمی جذب مراجع و برندسازی
امتیاز5.0از مجموع7نفر
دکتر شهاب اناری
تعداد جلسات
11سرفصل
مدت زمان
3ساعت
125,000,000تومان
104,000,000 تومان