توسعه فردی و سازمانی

7

برترین دوره‌های توسعه فردی و سازمانی

مسترکلاس کشف هدف وجودی
دکتر شهاب اناری

مسترکلاس کشف هدف وجودی

4.7از28نفر
15%
4,100,000تومان
3,485,000 تومان
مسترکلاس کشف هدف وجودی
امتیاز4.7از مجموع28نفر
دکتر شهاب اناری
تعداد جلسات
6سرفصل
مدت زمان
30ساعت
4,100,000تومان
3,485,000 تومان
دوره تربیت کوچ حرفه ای ستاره شمال
دکتر شهاب اناری

دوره تربیت کوچ حرفه ای ستاره شمال

4.8از23نفر
25%
132,750,000تومان
99,000,000 تومان
تعداد جلسات
35سرفصل
مدت زمان
132ساعت
132,750,000تومان
99,000,000 تومان
مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین
دکتر شهاب اناری

مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین

4.6از8نفر
35%
6,900,000تومان
4,500,000 تومان
مسترکلاس اراده و پشتکار آهنین
امتیاز4.6از مجموع8نفر
دکتر شهاب اناری
تعداد جلسات
7سرفصل
مدت زمان
20ساعت
6,900,000تومان
4,500,000 تومان
مسترکلاس تیزهوش شوید
دکتر شهاب اناری

مسترکلاس تیزهوش شوید

5.0از6نفر
22
4,900,000 تومان
مسترکلاس تیزهوش شوید
امتیاز5.0از مجموع6نفر
دکتر شهاب اناری
تعداد جلسات
8سرفصل
مدت زمان
7ساعت
4,900,000 تومان
22