پیشنهاد هفته

دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی

دکتر شهاب اناری

توسعه فردی و سازمانی

125,000,000تومان
104,000,000تومان$2,100
17%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

از اینجا شروع کنید

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه آکادمی جذب مراجع و برندسازی - به روز شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: لیست کتابهای پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تبیین ابرنیرو

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف برند شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تبیین ابرنیرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفهوم ابرنیرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف ابرنیرو با خودشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف ابرنیرو با بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ مقایسه نتایج خودشناسی و بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تبیین ارزش پیشنهادی منحصر به فرد

مشاهده محتوابستنC
 • فرمول سه پایه ارزش پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف مشتری ایده آل 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ پروفایل مشتری ایده آل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف مشتری ایده آل 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چه ارزشی خلق می کنید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تبیین ارزش خلق شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبیین تمایز در بازار

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ تبیین تمایز در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • از زبان تام پیترز، خالق مفهوم برند شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: نکات تکمیلی برند شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کاربرگ جدول برند شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کاربرگ انتخاب رنگ برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کاربرگ هدف گذاری برای برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ ارسال برای منتور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب مشتری با شبکه اجتماعی

مشاهده محتوابستنD
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ جذب مشتری از شبکه اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  رایگان
  نمایش
 • لیست ابزارهای آنلاین مارکتینگ و تولید محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اپهای مفید تولید محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیست فرمان نیل پاتل برای تولید محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: گفتگو با اون کارمایکل، غول شبکه های اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برای تازه کارها: تولید محتوا با Inshot

مشاهده محتوابستنE
 • از اینجا شروع کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکهای ماژول اینشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول طراحی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایز پستها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوی سایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منبع دانلود عکس و بک گراند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برداشتن بک گراند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عکس در اینشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فونت در اینشات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ذخیره پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ذخیره محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادیت ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موسیقی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استیکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PiP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادیت بک گراند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترکیب عکس و ویدیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ذخیره کردن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کی فریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اختیاری: قفل سوشال مدیا را باز کن

مشاهده محتوابستنF
 • اینستا - خوشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اینستا - پروفایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اینستا - انواع محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اینستا - پشت صحنه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اینستا - هکهای مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اینستا - مثالهای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگهای اینستاگرام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - خوشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - ساختن کانال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - انواع محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - داستان سرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - مثالهای واقعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یوتیوب - تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - راه اندازی بیزینس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - انواع محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - ارگانیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیسبوک - رشد برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - پروفایل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - جذب لید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - مارکتینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکدین - تکنیکهای پیشرفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طراحی نردبان پیشنهادها

مشاهده محتوابستنG
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ نردبان پیشنهادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طراحی آفر ردنشدنی

  رایگان
  نمایش
 • طراحی نردبان آفرها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • از زبان راسل برانسون، مارکتر مشهور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب مشتری با ارائه دوره آموزشی

مشاهده محتوابستنH
 • ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ طراحی و تدریس دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سامان دهی به محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول تدریس موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رموز پیشرفته تدریس جذاب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب مشتری با ارائه مشاوره/کوچینگ رایگان

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه ضروری بر فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ جذب مشتری با جلسه رایگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: از زبان جفری گیتومر، مربی فروش

  رایگان
  نمایش

جذب مشتری با برگزاری ایونت

مشاهده محتوابستنJ
 • فرمول قدم به قدم ارائه در ایونت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ جذب مشتری با ایونت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی درباره وبینار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سه قدم تا ایونت موفق

  رایگان
  نمایش

جذب مشتری با کمپین لانچ زنده

مشاهده محتوابستنA
 • تعریف و اهمیت کمپین لانچ

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ جذب مشتری با کمپین لانچ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه اجرای کمپین لانچ زنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه پیامهای تبلیغاتی کمپین ده روزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • از زبان جف واکر، خالق فرمول لانچ محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جذب مشتری با بازاریابی آفلاین

مشاهده محتوابستنB
 • نتورکینگ و ارجاع مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ جذب مشتری با بازاریابی آفلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط با اینفلوئنسرها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن و سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر روشهای تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: خلاصه ویدیویی کتاب "بازاریابی این است" از سث گودین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نوشتن برنامه عملیاتی بازاریابی ماهانه

مشاهده محتوابستنC
 • کاربرگ برنامه بازاریابی ماهانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هفته های پایانی: طراحی وبسایت موفق، تبلیغات موثر، هوش مصنوعی، خلق مشتریان وفادار و لیدرشیپ بازار

مشاهده محتوابستنD
  نظرات مخاطبان
  سولماز برق گیر
  لایف کوچ
  شهاب یک بیزینس کوچ مستعد است که رویکرد منضبطش به من در ساختن بیزنس ام کمک کرده است. صداقت و ارتباط با مردم ویژگی هایی است که در توصیف شخصیت شهاب به کار می برم. به خاطر همین ویژگی ها و حمایت های بی دریغ اوست که توانستم در مدت زمان کوتاهی مشتریان خود را افزایش دهم. با سپاس ابدی از شهاب به خاطر اشتیاق، فداکاری و کمک هایش تشکر می کنم.
  سینا دژنابادی
  کوچ لایف استایل، کارآفرین
  به عنوان یک کارآفرین که در چندین کسب و کار در سطح بین المللی فعالیت داشته ام، از همکاری با شهاب بسیار سود برده ام. من از دوره‌های آموزشی، فرصت‌های سخنرانی (سمینارها، کنفرانس‌ها، وبینارها)، رویدادهای شبکه‌ای و پروژه های کتاب او استفاده کرده‌ام و قطعاً می‌توانم بگویم که او به وعده‌هایش عمل می‌کند. کار با او دید بسیار خوبی را برای من فراهم کرده است و همچنین به شبکه فوق العاده افراد همفکر او دسترسی پیدا کرده است. من با همکاری با شهاب توانسته ام استراتژی های بازاریابی خود را به روز کنم، کسب و کار خود را توسعه دهم، شبکه خود را گسترش دهم و برند بسیار قوی تری بسازم.
  سارا رحیمی
  روان درمانگر، لایف کوچ
  این کلاس ها برای من بسیار مفید بودن به این دلیل که قبل از اینکه من این کلاس ها رو شرکت کنم کلاس های متفاوتی و دوره های متفاوتی رو حتی با بیزینس کوچ های متفاوت گذرونده بودم اما نمیدونستم که چجوری باید هدفمند عمل بکنم. بسیار فکر پراکنده ای داشتم و یجورایی از هر قسمتی و هرکسی یک چیزی یک تیکه ای یادگرفته بودم. با شرکت توی کلاس های شهاب یادگرفتم خیلی اطلاعات خوبی گرفتم و خیلی این کلاسها به من کمک کرد که من فوکوس بشم و هدفمندتر عمل بکنم در بیزینسم.
  احسان سلحشوری
  مدرس بیمه
  ما با استفاده از همون روش کوچینگی که شما آموزش دادید سال گذشته سالی که خیلی ها معتقد بودن بازار ایران رکود داشته سال گذشته 670 درصد رشد فروش داشتیم و همین الان ماه قبل نسبت ماه قبلش بیش از 40 درصد رشد داشتیم و رکورد فروش بیمه عمر در ایران رو تونستیم توسط یک نمایندگی حقیقی در یکماه بزنیم. باید حتما ازتون تشکر میکردم.
  125,000,000تومان
  104,000,000تومان$2,100
  17%
  خرید دوره
  14سرفصل
  88 ویدیوی آموزشی

  از اینجا شروع کنید

  مشاهده محتوابستنA
  • خوش آمدید

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نقشه راه آکادمی جذب مراجع و برندسازی - به روز شده

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: لیست کتابهای پیشنهادی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  تبیین ابرنیرو

  مشاهده محتوابستنB
  • تعریف برند شخصی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ تبیین ابرنیرو

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • مفهوم ابرنیرو

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کشف ابرنیرو با خودشناسی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کشف ابرنیرو با بازخورد

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ مقایسه نتایج خودشناسی و بازخورد

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  تبیین ارزش پیشنهادی منحصر به فرد

  مشاهده محتوابستنC
  • فرمول سه پایه ارزش پیشنهادی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف مشتری ایده آل 1

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ پروفایل مشتری ایده آل

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تعریف مشتری ایده آل 2

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • چه ارزشی خلق می کنید؟

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ تبیین ارزش خلق شده

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تبیین تمایز در بازار

   رایگان
   نمایش
  • کاربرگ تبیین تمایز در بازار

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • از زبان تام پیترز، خالق مفهوم برند شخصی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: نکات تکمیلی برند شخصی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: کاربرگ جدول برند شخصی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: کاربرگ انتخاب رنگ برند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: کاربرگ هدف گذاری برای برند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ ارسال برای منتور

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  جذب مشتری با شبکه اجتماعی

  مشاهده محتوابستنD
  • بخش اول

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ جذب مشتری از شبکه اجتماعی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش دوم

   رایگان
   نمایش
  • لیست ابزارهای آنلاین مارکتینگ و تولید محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اپهای مفید تولید محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش سوم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش چهارم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش پنجم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بیست فرمان نیل پاتل برای تولید محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: گفتگو با اون کارمایکل، غول شبکه های اجتماعی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  برای تازه کارها: تولید محتوا با Inshot

  مشاهده محتوابستنE
  • از اینجا شروع کنید

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکهای ماژول اینشات

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اصول طراحی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سایز پستها

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • الگوی سایز

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • منبع دانلود عکس و بک گراند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • برداشتن بک گراند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • عکس در اینشات

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فونت در اینشات

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ذخیره پروژه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ذخیره محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ادیت ویدیو

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • موسیقی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • استیکر

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • تکست

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • افکت

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • PiP

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ادیت بک گراند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ترکیب عکس و ویدیو

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ذخیره کردن

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاور

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کی فریم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  اختیاری: قفل سوشال مدیا را باز کن

  مشاهده محتوابستنF
  • اینستا - خوشامد

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اینستا - پروفایل

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اینستا - انواع محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اینستا - پشت صحنه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اینستا - هکهای مارکتینگ

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اینستا - مثالهای واقعی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگهای اینستاگرام

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - خوشامد

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - ساختن کانال

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - انواع محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - داستان سرایی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - مثالهای واقعی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • یوتیوب - تبلیغات

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - مقدمه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - راه اندازی بیزینس

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - انواع محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - ارگانیک

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - تبلیغات

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فیسبوک - رشد برند

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - مقدمه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - پروفایل

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - جذب لید

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - فروش

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - مارکتینگ

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • لینکدین - تکنیکهای پیشرفته

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  طراحی نردبان پیشنهادها

  مشاهده محتوابستنG
  • بخش اول

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ نردبان پیشنهادها

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • طراحی آفر ردنشدنی

   رایگان
   نمایش
  • طراحی نردبان آفرها

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • از زبان راسل برانسون، مارکتر مشهور

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  جذب مشتری با ارائه دوره آموزشی

  مشاهده محتوابستنH
  • ایده پردازی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ طراحی و تدریس دوره آموزشی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سامان دهی به محتوا

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • فرمول تدریس موثر

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • رموز پیشرفته تدریس جذاب

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  جذب مشتری با ارائه مشاوره/کوچینگ رایگان

  مشاهده محتوابستنI
  • مقدمه ضروری بر فروش

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ جذب مشتری با جلسه رایگان

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش اول

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش دوم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش سوم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش چهارم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • بخش پنجم

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: از زبان جفری گیتومر، مربی فروش

   رایگان
   نمایش

  جذب مشتری با برگزاری ایونت

  مشاهده محتوابستنJ
  • فرمول قدم به قدم ارائه در ایونت

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ جذب مشتری با ایونت

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نکات تکمیلی درباره وبینار

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سه قدم تا ایونت موفق

   رایگان
   نمایش

  جذب مشتری با کمپین لانچ زنده

  مشاهده محتوابستنA
  • تعریف و اهمیت کمپین لانچ

   رایگان
   نمایش
  • کاربرگ جذب مشتری با کمپین لانچ

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نحوه اجرای کمپین لانچ زنده

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نمونه پیامهای تبلیغاتی کمپین ده روزه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • از زبان جف واکر، خالق فرمول لانچ محصول

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  جذب مشتری با بازاریابی آفلاین

  مشاهده محتوابستنB
  • نتورکینگ و ارجاع مشتری

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • کاربرگ جذب مشتری با بازاریابی آفلاین

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • ارتباط با اینفلوئنسرها

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • نوشتن و سخنرانی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • سایر روشهای تبلیغاتی

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
  • اختیاری: خلاصه ویدیویی کتاب "بازاریابی این است" از سث گودین

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  نوشتن برنامه عملیاتی بازاریابی ماهانه

  مشاهده محتوابستنC
  • کاربرگ برنامه بازاریابی ماهانه

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

  هفته های پایانی: طراحی وبسایت موفق، تبلیغات موثر، هوش مصنوعی، خلق مشتریان وفادار و لیدرشیپ بازار

  مشاهده محتوابستنD
   توضیحات

   دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی


   هم برند شخصی و کسب و کار خودتان را گسترش دهید و هم به دیگران کمک کنید کسب و کارشان را توسعه دهند.


   آیا می خواهید دانش یا مهارتتان را به درآمد تبدیل کنید؟

   آیا دوست دارید مشتری بیشتر بگیرید و به دیگران هم کمک کنید مشتری بگیرند (و کسب درآمد هم بکنید)؟

   ما به شما راه را نشان می دهیم و حمایتتان می کنیم: حتی اگر در ابتدای مسیر هستید.


   ثبت نام در این دوره یعنی دریافت آموزش جامع و به روز بازاریابی و فروش + منتورینگ و نظارت خصوصی + ایجاد شبکه ارتباطی بسیار قوی.


    

   برای شروع کار و یا پیشرفت، باید بدانید:

   + طرز تفکر و مدل کسب‌وکار لیدرها و اینفلوئنسرهای موفق قرن جدید چیست؟

   + باید کدام بازار هدف و چه تخصصی را در کارتان انتخاب نمایید؟

   + برای آنکه تعداد فالوورها، میزان فروش و تاثیرگذاری تان را در فضای وب با بیشترین سرعت بالا ببرید باید از چه استراتژی‌هایی استفاده کنید؟

   + کدام «متدولوژی های فروش» در شبکه های اجتماعی و صفحات وب کاربرد دارند؟

   + چه چیزهایی را باید بفروشید؟ با چه قیفهای فروشی؟

   + چطور باید بفروشید که بدون حقه بازی و فشار غیر اخلاقی باشد ولی بسیار موثر عمل کند؟

   + چطور در فضای آنلاین محتوا و برنامه‌های آموزشی موفق عرضه کنید؟

   + چطور در جلسه اکتشافی رایگان مراجع بگیرید؟

   + چطور با برگزاری ایونت، درآمد میلیارد تومانی یا صد هزار دلاری داشته باشید؟

   + چرا لانچ زنده آنلاین و وبینارها تا این حد مؤثر هستند، و بهترین شیوهٔ انجام آنها کدام است؟

   + چطور مشتری‌هایی پیدا کنید که حاضرند بیشترین مبلغ را بپردازند (در مقابلِ کسانی که خرید چندانی نمی‌کنند)؟

   + از کدام تکنیک‌های ثابت شده در رسانه‌های اجتماعی باید استفاده کنید تا تعداد مخاطبانتان را افزایش دهید؟

   + چطور/کجا می‌توانید برای رشد بیزنس تان تبلیغ کنید؟

   + کدام روشهای سنتی بازاریابی هنوز جواب می دهند؟

   + چطور می‌توانید طرفداران و خریدارانی وفادار عمری داشته باشید؟   دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی چهار بخش دارد

   ​​​​​​​

   1. دوره ویدیویی VIP ضبط شده قدم به قدم با سرفصلهای زیر:

   + تبیین برند شخصی با متدولوژی سه پایه (و همینطور بحث درباره ارزش پیشنهادی، مشتری ایده آل، تمایز در بازار، نیچ تخصصی، ...)

   + طراحی آفرهای ردنشدنی با الگوی 5 ضلعی (و بحث درباره طراحی نردبان پیشنهادها، فروش محصولات گران قیمت، ...)

   + رموز کسب درآمد بالا در شبکه های اجتماعی (و بحث درباره رموز موفقیت در اینستاگرام، جذب فالوور، اصول و تجهیزات مورد نیاز تولید محتوا، بایدها و نبایدهای شبکه های اجتماعی، مثالهای عملی و کاربردی، ...)

   + جذب مراجع/دانش پذیر در جلسه رایگان (به صورت قدم به قدم، بدون تکنیکهای غیراخلاقی یا فشار بی دلیل به مشتری)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با برگزاری ایونت با الگوریتم 26 مرحله ای (و بحث درباره برگزاری لایو، تکنیکهای جذب مراجع در ایونتهای آنلاین و حضوری، ...)

   + روش الگوریتمی منحصر به فرد من برای طراحی و تدریس یک دوره آموزشی (با استاندارد سطح اول جهانی)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با لانچ زنده آنلاین ده روزه (استراتژیها و تکنیکهای درآمد میلیاردی با یادگیری قدم به قدم لانچ آنلاین، ...)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با بازاریابی آفلاین (بدون نیاز به حضور فعال آنلاین، ...)

    

   تجربه گسترده و متدولوژی منحصر به فرد من منتهی به درآمدهای میلیاردی و خلق برندهای شخصی قدرتمند برای خودم و دانش پذیران موفقم شده است.

    

   2. هفت ماه کلاسهای زنده چهره به چهره آنلاین به مدت 7 ماه

   ​​​​​​​در این کلاسهای چهره به چهره آنلاین، آموزه ها را به صورت کارگاهی به اجرا در می آورید، یادگیریها تعمیق پیدا می کند و می توانید گفتگوی زنده و پرسش و پاسخ مستقیم با شخص من داشته باشید. در کلاسهای زنده همچنین، استراتژیهای خصوصی کسب و کارم را در آن ماه با شما به اشتراک می گذارم. کلاسهای زنده ضبط می شود.


    3. عضویت در گروه ارتباطی اختصاصی اعضا

   در گروه ارتباطی اختصاصی اعضای آکادمی، با دانش پذیران باانگیزه دیگر ارتباطات حرفه ای برقرار می کنید که منتهی به خلق فرصت و همکاری های پولساز خواهد شد.

   یادتان باشد در دنیای کسب و کار، شبکه ارتباطی حرفه ای شما ارتباط مستقیم با ثروت شما دارد. با عضویت در آکادمی، دور و برتان را با یک شبکه طلایی پر کنید.


   4. هدیه این دوره: کوچینگ و منتورینگ خصوصی با هیات علمی باتجربه آکادمی

   این یک دوره صرفا تئوری بازاریابی و فروش نیست که دانشتان را زیاد کند ولی "نتیجه" عملی نگیرید. این دوره غیر از متدولوژی آموزشی منحصر به فردش، تکلیف عملی دارد: در طی دوره، تکالیفی انجام می دهید، برای منتور خصوصی تان می فرستید و در طی هشت جلسه منتورینگ خصوصی با منتورتان، بازخورد شخصی دریافت می نمایید. در این دوره، دانش شما در حد تئوری باقی نمی ماند و آگاهی شما منتهی به اقدام و نتیجه واقعی می گردد.


   این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

   1. کئچهایی که می خواهند تبدیل به بیزینس کوچ حرفه ای شوند
   2. 2. هر کسی می خواهد برند شخصی اش را بسازد و درآمد بیزینس اش را افزایش دهد

   کلاسهای زنده کی شروع می شود؟

   دوره الان در حال برگزاری است. دوره بعدی 30 بهمن (19 فوریه) آغاز می شود. کلاسهای زنده دوشنبه ها به صورت آنلاین ساعت 8 تا 10 شب ایران است.


   ​​​​​​​گارانتی رضایت آهنین:

   این دوره گارانتی رضایت 14 روزه دارد. دسترسی تان به بخشی از ویدیوهای ضبط شده بلافاصله بعد از ثبت نام باز می شود. تا چهارده روز بعد از ثبت نام، اگر به هر دلیل خواستید استرداد کنید، تمام پولتان را پس می گیرید، بدون هیچ سوالی! پس هیچ ریسکی در ثبت نام نیست. برند خوشنام ما بیش از 25 سال در قله صنعت آموزش بوده است و با رعایت اخلاق حرفه ای، پرقدرت در کنارتان هستیم.


   برای ثبت نام یا مشاوره رایگان اینجا را کلیک کنید.


   شماره مدیریت داخلی در تلگرام 00989057843879.


   ظرفیت این دوره VIP آنلاین به دلیل چهره به چهره بودن آموزشها و نظارت بر تکالیف دانش پذیران محدود است. تا ظرفیت پر نشده، برای ثبت نام اقدام بفرمایید.   نظرات مخاطبان
   سولماز برق گیر
   لایف کوچ
   شهاب یک بیزینس کوچ مستعد است که رویکرد منضبطش به من در ساختن بیزنس ام کمک کرده است. صداقت و ارتباط با مردم ویژگی هایی است که در توصیف شخصیت شهاب به کار می برم. به خاطر همین ویژگی ها و حمایت های بی دریغ اوست که توانستم در مدت زمان کوتاهی مشتریان خود را افزایش دهم. با سپاس ابدی از شهاب به خاطر اشتیاق، فداکاری و کمک هایش تشکر می کنم.
   سینا دژنابادی
   کوچ لایف استایل، کارآفرین
   به عنوان یک کارآفرین که در چندین کسب و کار در سطح بین المللی فعالیت داشته ام، از همکاری با شهاب بسیار سود برده ام. من از دوره‌های آموزشی، فرصت‌های سخنرانی (سمینارها، کنفرانس‌ها، وبینارها)، رویدادهای شبکه‌ای و پروژه های کتاب او استفاده کرده‌ام و قطعاً می‌توانم بگویم که او به وعده‌هایش عمل می‌کند. کار با او دید بسیار خوبی را برای من فراهم کرده است و همچنین به شبکه فوق العاده افراد همفکر او دسترسی پیدا کرده است. من با همکاری با شهاب توانسته ام استراتژی های بازاریابی خود را به روز کنم، کسب و کار خود را توسعه دهم، شبکه خود را گسترش دهم و برند بسیار قوی تری بسازم.
   سارا رحیمی
   روان درمانگر، لایف کوچ
   این کلاس ها برای من بسیار مفید بودن به این دلیل که قبل از اینکه من این کلاس ها رو شرکت کنم کلاس های متفاوتی و دوره های متفاوتی رو حتی با بیزینس کوچ های متفاوت گذرونده بودم اما نمیدونستم که چجوری باید هدفمند عمل بکنم. بسیار فکر پراکنده ای داشتم و یجورایی از هر قسمتی و هرکسی یک چیزی یک تیکه ای یادگرفته بودم. با شرکت توی کلاس های شهاب یادگرفتم خیلی اطلاعات خوبی گرفتم و خیلی این کلاسها به من کمک کرد که من فوکوس بشم و هدفمندتر عمل بکنم در بیزینسم.
   احسان سلحشوری
   مدرس بیمه
   ما با استفاده از همون روش کوچینگی که شما آموزش دادید سال گذشته سالی که خیلی ها معتقد بودن بازار ایران رکود داشته سال گذشته 670 درصد رشد فروش داشتیم و همین الان ماه قبل نسبت ماه قبلش بیش از 40 درصد رشد داشتیم و رکورد فروش بیمه عمر در ایران رو تونستیم توسط یک نمایندگی حقیقی در یکماه بزنیم. باید حتما ازتون تشکر میکردم.

   توضیحات

   دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی


   هم برند شخصی و کسب و کار خودتان را گسترش دهید و هم به دیگران کمک کنید کسب و کارشان را توسعه دهند.


   آیا می خواهید دانش یا مهارتتان را به درآمد تبدیل کنید؟

   آیا دوست دارید مشتری بیشتر بگیرید و به دیگران هم کمک کنید مشتری بگیرند (و کسب درآمد هم بکنید)؟

   ما به شما راه را نشان می دهیم و حمایتتان می کنیم: حتی اگر در ابتدای مسیر هستید.


   ثبت نام در این دوره یعنی دریافت آموزش جامع و به روز بازاریابی و فروش + منتورینگ و نظارت خصوصی + ایجاد شبکه ارتباطی بسیار قوی.


    

   برای شروع کار و یا پیشرفت، باید بدانید:

   + طرز تفکر و مدل کسب‌وکار لیدرها و اینفلوئنسرهای موفق قرن جدید چیست؟

   + باید کدام بازار هدف و چه تخصصی را در کارتان انتخاب نمایید؟

   + برای آنکه تعداد فالوورها، میزان فروش و تاثیرگذاری تان را در فضای وب با بیشترین سرعت بالا ببرید باید از چه استراتژی‌هایی استفاده کنید؟

   + کدام «متدولوژی های فروش» در شبکه های اجتماعی و صفحات وب کاربرد دارند؟

   + چه چیزهایی را باید بفروشید؟ با چه قیفهای فروشی؟

   + چطور باید بفروشید که بدون حقه بازی و فشار غیر اخلاقی باشد ولی بسیار موثر عمل کند؟

   + چطور در فضای آنلاین محتوا و برنامه‌های آموزشی موفق عرضه کنید؟

   + چطور در جلسه اکتشافی رایگان مراجع بگیرید؟

   + چطور با برگزاری ایونت، درآمد میلیارد تومانی یا صد هزار دلاری داشته باشید؟

   + چرا لانچ زنده آنلاین و وبینارها تا این حد مؤثر هستند، و بهترین شیوهٔ انجام آنها کدام است؟

   + چطور مشتری‌هایی پیدا کنید که حاضرند بیشترین مبلغ را بپردازند (در مقابلِ کسانی که خرید چندانی نمی‌کنند)؟

   + از کدام تکنیک‌های ثابت شده در رسانه‌های اجتماعی باید استفاده کنید تا تعداد مخاطبانتان را افزایش دهید؟

   + چطور/کجا می‌توانید برای رشد بیزنس تان تبلیغ کنید؟

   + کدام روشهای سنتی بازاریابی هنوز جواب می دهند؟

   + چطور می‌توانید طرفداران و خریدارانی وفادار عمری داشته باشید؟   دوره بیزینس کوچینگ و برندسازی شخصی چهار بخش دارد

   ​​​​​​​

   1. دوره ویدیویی VIP ضبط شده قدم به قدم با سرفصلهای زیر:

   + تبیین برند شخصی با متدولوژی سه پایه (و همینطور بحث درباره ارزش پیشنهادی، مشتری ایده آل، تمایز در بازار، نیچ تخصصی، ...)

   + طراحی آفرهای ردنشدنی با الگوی 5 ضلعی (و بحث درباره طراحی نردبان پیشنهادها، فروش محصولات گران قیمت، ...)

   + رموز کسب درآمد بالا در شبکه های اجتماعی (و بحث درباره رموز موفقیت در اینستاگرام، جذب فالوور، اصول و تجهیزات مورد نیاز تولید محتوا، بایدها و نبایدهای شبکه های اجتماعی، مثالهای عملی و کاربردی، ...)

   + جذب مراجع/دانش پذیر در جلسه رایگان (به صورت قدم به قدم، بدون تکنیکهای غیراخلاقی یا فشار بی دلیل به مشتری)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با برگزاری ایونت با الگوریتم 26 مرحله ای (و بحث درباره برگزاری لایو، تکنیکهای جذب مراجع در ایونتهای آنلاین و حضوری، ...)

   + روش الگوریتمی منحصر به فرد من برای طراحی و تدریس یک دوره آموزشی (با استاندارد سطح اول جهانی)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با لانچ زنده آنلاین ده روزه (استراتژیها و تکنیکهای درآمد میلیاردی با یادگیری قدم به قدم لانچ آنلاین، ...)

   + جذب مراجع/دانش پذیر با بازاریابی آفلاین (بدون نیاز به حضور فعال آنلاین، ...)

    

   تجربه گسترده و متدولوژی منحصر به فرد من منتهی به درآمدهای میلیاردی و خلق برندهای شخصی قدرتمند برای خودم و دانش پذیران موفقم شده است.

    

   2. هفت ماه کلاسهای زنده چهره به چهره آنلاین به مدت 7 ماه

   ​​​​​​​در این کلاسهای چهره به چهره آنلاین، آموزه ها را به صورت کارگاهی به اجرا در می آورید، یادگیریها تعمیق پیدا می کند و می توانید گفتگوی زنده و پرسش و پاسخ مستقیم با شخص من داشته باشید. در کلاسهای زنده همچنین، استراتژیهای خصوصی کسب و کارم را در آن ماه با شما به اشتراک می گذارم. کلاسهای زنده ضبط می شود.


    3. عضویت در گروه ارتباطی اختصاصی اعضا

   در گروه ارتباطی اختصاصی اعضای آکادمی، با دانش پذیران باانگیزه دیگر ارتباطات حرفه ای برقرار می کنید که منتهی به خلق فرصت و همکاری های پولساز خواهد شد.

   یادتان باشد در دنیای کسب و کار، شبکه ارتباطی حرفه ای شما ارتباط مستقیم با ثروت شما دارد. با عضویت در آکادمی، دور و برتان را با یک شبکه طلایی پر کنید.


   4. هدیه این دوره: کوچینگ و منتورینگ خصوصی با هیات علمی باتجربه آکادمی

   این یک دوره صرفا تئوری بازاریابی و فروش نیست که دانشتان را زیاد کند ولی "نتیجه" عملی نگیرید. این دوره غیر از متدولوژی آموزشی منحصر به فردش، تکلیف عملی دارد: در طی دوره، تکالیفی انجام می دهید، برای منتور خصوصی تان می فرستید و در طی هشت جلسه منتورینگ خصوصی با منتورتان، بازخورد شخصی دریافت می نمایید. در این دوره، دانش شما در حد تئوری باقی نمی ماند و آگاهی شما منتهی به اقدام و نتیجه واقعی می گردد.


   این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

   1. کئچهایی که می خواهند تبدیل به بیزینس کوچ حرفه ای شوند
   2. 2. هر کسی می خواهد برند شخصی اش را بسازد و درآمد بیزینس اش را افزایش دهد

   کلاسهای زنده کی شروع می شود؟

   دوره الان در حال برگزاری است. دوره بعدی 30 بهمن (19 فوریه) آغاز می شود. کلاسهای زنده دوشنبه ها به صورت آنلاین ساعت 8 تا 10 شب ایران است.


   ​​​​​​​گارانتی رضایت آهنین:

   این دوره گارانتی رضایت 14 روزه دارد. دسترسی تان به بخشی از ویدیوهای ضبط شده بلافاصله بعد از ثبت نام باز می شود. تا چهارده روز بعد از ثبت نام، اگر به هر دلیل خواستید استرداد کنید، تمام پولتان را پس می گیرید، بدون هیچ سوالی! پس هیچ ریسکی در ثبت نام نیست. برند خوشنام ما بیش از 25 سال در قله صنعت آموزش بوده است و با رعایت اخلاق حرفه ای، پرقدرت در کنارتان هستیم.


   برای ثبت نام یا مشاوره رایگان اینجا را کلیک کنید.


   شماره مدیریت داخلی در تلگرام 00989057843879.


   ظرفیت این دوره VIP آنلاین به دلیل چهره به چهره بودن آموزشها و نظارت بر تکالیف دانش پذیران محدود است. تا ظرفیت پر نشده، برای ثبت نام اقدام بفرمایید.   برچسب ها

   بسته های آموزشی مرتبط