پیشنهاد هفته

مسترکلاس آرامش عمیق و شادکامی پایدار

دکتر شهاب اناری

توسعه فردی و سازمانی

4,900,000تومان
2,450,000تومان$147
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

از اینجا شروع کنید

مشاهده محتوابستنA
 • قبل از شروع، این را ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکهای ضروری مهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش نیاز: هفت سطح آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • بنیاد تسلط بر ذهن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ هفت سطح آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انرژیهای کاتابولیک

  رایگان
  نمایش
 • انرژیهای آنابولیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بلوکهای ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش نوع ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک پنج انتخاب در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تد تاک شبیخون بصیرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز علمی و کاربردی شاد زیستن و آرامش عمیق

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه ضروری

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ رموز شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • از زبان دکتر سلیگمن، تاثیر پول روی شادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه ساخت و گسترش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت لوسادا

  رایگان
  نمایش
 • فرمول شادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقدامات عملی برای شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: از زبان ریک هانسون، تعبیه کردن شادی در مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: از زبان دن گیلبرت، علم شگفت انگیز شادکامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: چه کسانی بیشترین طول عمر را دارند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیتیشن و منافع آن

مشاهده محتوابستنD
 • مدیتیشن و منافع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ مشکلات شایع در مدیتیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز مدیتیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی و مدیریت احساسات منفی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف و اهمیت هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش هوش هیجانی در موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • دنیل گولمن - هوش هیجانی و آی کیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثر مخرب احساسات منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت سه احساس بزرگ منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با سوگیری منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: چطور استرس را دوست خود کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: پیدا کردن معنا در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمول غلبه بر صدای منتقد درون

مشاهده محتوابستنF
 • یادآوری مفهوم گرملین و خاستگاه آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ صدای منتقد درون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرفا توجه کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب جدید در پنج مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در فرایند بمانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: تاب آوری در شرایط دشوار

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 1 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 2 تاب آوری

  رایگان
  نمایش
 • تکنیکهای 3 و 4 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کارگاه تله های ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: فرمول سه پایه امید

مشاهده محتوابستنH
 • چهار ویژگی افراد امیدوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ رموز امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم آینده دلخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توانایی ایجاد تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف راههای متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدیه: تست ارزیابی مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تست مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان

مشاهده محتوابستنI
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه و کد تخفیف

مشاهده محتوابستنJ
 • در پایان دوره ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایزه و کد تخفیف!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یادآوری مهم: لینکهای ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظرات مخاطبان
فاطمه جلیلی
مدیر شرکت آموزشی صنعت بیمه
من جلیلی هستم 20 ساله که در صنعت بیمه مشغول فعالیت هستم. مدیر عامل یک موسسه آموزشی تحت نظارت بیمه مرکزی و همچنین مدرس صلاحیت دار در رشته تخصصی در صنعت بیمه. بیصبرانه منتظر دوره ی بعدی آقای دکتر هستم چون در کارگاه ها و کلاس ها و سمینار های ملی و بین المللی زیادی شرکت کرده بودم و این کیفیت رو در آموزش در هیچ جایی واقعا ندیدم شاید اینطوری بهتون بگم که بهترین استادی که تا به امروز داشتم آقای اناری بودن به دلیل اینکه نه تنها آخرین تحقیقات علمی و بهترین سرفصلها رو که نیاز جامعه ی امروزه دارن درس میدن بلکه تحقیقاتشون و متدولوژی هایی که تدریس میشه بسیار کاربردیه. من این رو از ارتباطم با دیگران متوجه میشم، من خودم متوجه رشد خودم شدم و دیگران هم همچنین تمام اطرافیان من به صراحت بیان میکنن که چقدر رشد کردی و چقدر بهتر شدی و اگر بخوام به یک سرفصل خاصی از دوره ی دکتر اناری اشاره بکنم هفت سطح آگاهی بود که ریشه اش میتونه در تمام زندگی شخصی وکاری ما اثر دارشته باشه و بسیار مفید باشه.
شهرزاد ناوی
دانشجوی پی اچ دی
شهرزاد ناوی هستم رتبه 3 آزمون پی.اچ.دی در سال 98 و عضو انجمن نخبگان. اتفاق خوبی که برای من افتاد این بود که قبل از آشنایی با ایشون من با وجود اینکه مسیرم و هدفم مشخص بود گاهی دچار ترس و نا امیدی میشدم کم میاوردم در رقابت ها گاهی دچار چالش با رقیب هایم میشدم و گاهی در تصیمگیری هایم دچار تردید میشدم و نمیدونستم چه تصیمی درسته و چه تصمیمی اشتباه هست اما آموزش های آقای دکتر اناری میتونم بگم که مثل چراغ راهی بود که مسیر رو برای من مشخص کرد. الان خیلی آگاهانه میتونم افکارم و عملکردم رو در شرایط سخت آنالیز بکنم میتونم تشخیص بدم چه تصمیمی چه عکس العملی در شرایط سخت میتونه من رو از هدفم دور بکنه و چه نوع طرز فکری میتونه من رو به هدفم نزدیک بکنه خیلی هشیارانه تر دارم در مسیرم حرکت میکنم ترس ها ونا امیدی هایم تقریبا به صفر رسیده و خیلی هوشمندانه میتونم در مسیر از شکست ها و چالش هایی که برام ایجاد میشه در جو رقابتی و سختی که به هرحال دارم بتونم این سختی ها رو و چالش ها رو به فرصت تبدیل کنم.
عنایت عظیمی
صاحب رستوران
رستورانم رو هم باز کردم دو سال پیش همون موقع کرونا اومد سیل اومد خیابون رو بستن و خداروشکر من از همه این چالشها خودم رو کشیدم بیرون به کمک استاد و اونموقع اگه من میرفتم بیرون، صفر می شدم، هیچی دست من رو نمیگرفت ولی خداروشکر با گفته های استاد که گوش کردم ازشون توصیه هاشون رو گوش کردم درساشون رو گوش کردم که بهترین استاد دنیا میشه گفت مرسی و امروز به اون چیزی که من میخوام رسیدم و امروز من رستوران خودم رو به چیزی که من بخوام میتونم بیزینس خودم رو بفروشم و دوتا بیزینس دیگه هم کنار این خداروشکر شروع کردم.
پروا خضرا
هنرمند
من پروا خضرا هستم دارای دو فرزند یک پسر 23 ساله و دختر 12 ساله. در رشته ادبیات و زبان انگلیسی تحصیل کردم و در همین زمینه سالها تلاش کردم و بسیار هم موفق بودم تا اینکه پدرم فوت کردن و پسرم برای ادامه تحصیل مهاجرت کردن از ایران و این باعث شد که دچار افسردگی و تنبلی و رخوت بشم و سالها هیچ فعالیت خاصی نداشته باشم تا اینکه با جناب دکتر اناری بزرگوار آشنا شدم و ویدیوهای ایشون رو دیدم و خیلی موثر و تاثیرگذار بود در نتیجه وارد دوره هاشون شدم. دوره ها رو تهیه کردم و اومدم جلو و توی همین مدتی که من داشتم این دوره ها رو میگذروندم اتفاقات خیلی خوبی داشت برای من می افتاد اونم این بود که از طرف سفارت یکی از کشورها به من دعوت کاری داده شد و از طرف یکی از ارکسترهای خیلی معتبر و مهم دعوت همکاری مجدد به من داده شد.
4,900,000تومان
2,450,000تومان$147
50%
خرید دوره
10سرفصل
40 ویدیوی آموزشی

از اینجا شروع کنید

مشاهده محتوابستنA
 • قبل از شروع، این را ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لینکهای ضروری مهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش نیاز: هفت سطح آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • بنیاد تسلط بر ذهن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ هفت سطح آگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انرژیهای کاتابولیک

  رایگان
  نمایش
 • انرژیهای آنابولیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بلوکهای ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شش نوع ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک پنج انتخاب در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: تد تاک شبیخون بصیرت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رموز علمی و کاربردی شاد زیستن و آرامش عمیق

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه ضروری

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ رموز شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • از زبان دکتر سلیگمن، تاثیر پول روی شادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه ساخت و گسترش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت لوسادا

  رایگان
  نمایش
 • فرمول شادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقدامات عملی برای شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: از زبان ریک هانسون، تعبیه کردن شادی در مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: از زبان دن گیلبرت، علم شگفت انگیز شادکامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: چه کسانی بیشترین طول عمر را دارند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز شاد زیستن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیتیشن و منافع آن

مشاهده محتوابستنD
 • مدیتیشن و منافع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه مدیتیشن 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ مشکلات شایع در مدیتیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز مدیتیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هوش هیجانی و مدیریت احساسات منفی

مشاهده محتوابستنE
 • تعریف و اهمیت هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش هوش هیجانی در موفقیت

  رایگان
  دانلود
 • دنیل گولمن - هوش هیجانی و آی کیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اثر مخرب احساسات منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت سه احساس بزرگ منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقابله با سوگیری منفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: چطور استرس را دوست خود کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: پیدا کردن معنا در شرایط دشوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کوییز هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرمول غلبه بر صدای منتقد درون

مشاهده محتوابستنF
 • یادآوری مفهوم گرملین و خاستگاه آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ صدای منتقد درون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرفا توجه کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب جدید در پنج مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در فرایند بمانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: تاب آوری در شرایط دشوار

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 1 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک 2 تاب آوری

  رایگان
  نمایش
 • تکنیکهای 3 و 4 تاب آوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختیاری: کارگاه تله های ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: فرمول سه پایه امید

مشاهده محتوابستنH
 • چهار ویژگی افراد امیدوار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ رموز امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترسیم آینده دلخواه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توانایی ایجاد تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف راههای متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدیه: تست ارزیابی مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ تست مقیاس امید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هدیه: یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان

مشاهده محتوابستنI
 • نحوه استفاده از جلسه کوچینگ خصوصی هدیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه و کد تخفیف

مشاهده محتوابستنJ
 • در پایان دوره ببینید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایزه و کد تخفیف!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یادآوری مهم: لینکهای ضروری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

رموز آرامش عمیق و شادکامی پایدار

چگونه آرامش و شادی عمیق را تجربه کنیم و بر احساسات منفی غلبه نماییم


آموزش علمی، کاربردی، در سطح اول جهانی 

در این مسترکلاس، مجموعه ای از تکنیکهای کوچینگ و روانشناسی مثبت را می آموزید که کمکتان می کند خشم، غم و استرس خود را مدیریت کنید و راهکارهای ثابت شده عملی برای رسیدن به آرامش و شادی پایدار و عمیق پیدا کنید.

 

فقط تصور کنید یاد بگیرید:


 • دقیقا چه باید بکنید برای اینکه شادی عمیق را تجربه نمایید
 • دقیقا کدام اقدامات عملی و کاربردی منتهی به حس آرامش پایدار می شود
 • دقیقا چه باید بکنید وقتی افکار منفی سراغتان می آید
 • دقیقا چه باید بکنید وقتی استرس و ترس آینده بر شما غلبه می کند
 • دقیقا چه باید بکنید تا با غم یا خشم مواجه شوید
 • دقیقا چه باید کرد برای تقویت امید در شرایط دشوار
 • دقیقا چطور با تقویت هوش هیجانی بر احساسات منفی غلبه کنید
 • دقیقا چطور در شرایط سخت تاب آوری داشته باشید

 

  

سرفصلهای این دوره جامع:


 • پیش نیاز: هفت سطح آگاهی
 • رموز علمی و عملی شاد زیستن بر اساس تحقیقات روانشناسی مثبت
 • مدیتیشن و منافع آن
 • تکنیکهای هوش هیجانی و مدیریت احساسات منفی
 • فرمول غلبه بر صدای منتقد درون
 • هدیه: تاب آوری در شرایط دشوار
 • هدیه: فرمول سه پایه امید


  

به درد چه کسانی می خورد:


 • افرادی که به دنبال آرامش عمیق و شادی معنادار هستند
 • کسانی که می خواهند احساسات شان را بهتر مدیریت کنند و به آرامش برسند
 • افرادی که می خواهند بر احساسات منفی (خصوصا غم، استرس و خشم) غلبه کنند
 • افرادی که به مباحث کوچینگ و روانشناسی مثبت علاقمند هستند 

 


تمام آموزه های دوره بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت است. در این مسترکلاس از آموزه های بزرگانی چون دکتر مارتین

سلیگمن، دکتر کارن رایویچ، دکتر اندرو شاته، دکتر ریک اسنایدر، دکتر شین لوپز، بروس اشنایدر، دکتر ریچارد رایان، دکتر ادوارد دیسی، دکتر دنیل گولمن، دکتر باربارا فردریکسون، دکتر سونیا لیوبومیرسکی و اساتید بزرگ دیگر استفاده شده که به زبان ساده و صورت کاملا کاربردی تقدیم حضورتان می شود.

 

هدیه بینظیر 1:

یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان با یکی از کوچهای حرفه ای آموزش دیده ما تا بتوانید چالشتان را خصوصی با او مطرح کنید (بسیار باارزش!)

ظرف دو هفته بعد از ثبت نام، از طریق مدیریت داخلی، ارتباط شما با کوچ خصوصی تان برقرار می شود.


هدیه بینظیر 2:

دوره تاب آوری در شرایط دشوار را به صورت کاملا رایگان تقدیمتان می کنیم


هدیه بینظیر 3:

دوره سه پایه امید را به صورت کاملا رایگان تقدیمتان می کنیم
گارانتی رضایت آهنین:

تا یک هفته، با آرامش از دوره استفاده کنید. اگر به هر دلیلی، حس کردید این دوره مطابق میلتان نبوده است، به ایمیل support@northstarsuccess.com پیام دهید و درخواست استرداد کنید: کل پولتان را بدون هیچ سوالی به شما بازگشت می دهیم (توجه بفرمایید بعد از یک هفته، استرداد نداریم).

برند خوشنام ما بیش از بیست و پنج سال است در اوج عرصه آموزش کشور فعال بوده است. میانگین رضایت دانش پذیران از دوره های ما بسیار بالا و حدود 4.7 از 5 است (که در صنعت آموزش، چنین رضایت بالایی کمتر دیده یا شنیده شده است). پس با خیال راحت و بدون هیچ ریسکی، ثبت نام کنید.

 

مهلت دسترسی:

دسترسی شما به ویدیوها نامحدود است.

 

پشتیبانی درجه یک:

سوال درباره دسترسی یا سوالات فنی:

لطفا با مدیریت داخلی از طریق ایمیل support@northstarsuccess.com یا شماره تلگرام 00989057843879 ارتباط بگیرید. پرقدرت در خدمتتان هستیم. پشتیبانی تمام روزهای هفته از 11 صبح الی 11 شب ایران در خدمت شماست (غیر از یکشنبه ها).

 

سوال درباره محتوای آموزشی:

بعد از ثبت نام، لینک عضویت در گروه تلگرامی اختصاصی اعضا در اختیارتان قرار می گیرد که آنجا می توانید سوالاتتان

را از پشتیبانان تیم دکتر اناری بپرسید و با سایر اعضا همفکری نمایید. همینطور می توانید از بخش "پرسش و پاسخ" سوالاتتان را درباره محتوای آموزشی دوره مطرح کنید و پاسخ بگیرید. با عشق و افتخار در خدمتتان هستیم.

 

آیا می توانید دوره را در اختیار افراد دیگری قرار دهید؟

اعضای درجه یک خانواده (پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند) می توانند از یک اکانت استفاده کنند. در غیر این صورت، نیاز به تهیه اکانت

مجزا است. یادتان باشد استفاده و انتشار دوره بدون اجازه از مدرس دوره، قطعا غیرقانونی، غیراخلاقی و حرام است.

 

گواهینامه

چنانچه ویدیوها را کامل ببینید و به حداقل نیمی از سوالات کوییزهای انتهای هر سرفصل پاسخ صحیح دهید، گواهینامه الکترونیک حضور در

دوره به طور اتوماتیک از طرف شرکت North Star Success کانادا برایتان صادر خواهد شد که می توانید به رزومه تان اضافه

کنید و نیز می توانید پرینت بگیرید و قاب نمایید.

 

سورپریز:

هر از گاهی، کاملا رایگان، از طریق ایمیل به برخی کلاسها و کارگاههای زنده هم دعوت می شوید. پس حواستان به ایمیلتان باشد.

 

همین امروز از تخفیف و هدایای ویژه استفاده کنید و به جمع هزاران نفر دانش پذیران دکتر اناری از سراسر دنیا

بپیوندید.


نظرات مخاطبان
فاطمه جلیلی
مدیر شرکت آموزشی صنعت بیمه
من جلیلی هستم 20 ساله که در صنعت بیمه مشغول فعالیت هستم. مدیر عامل یک موسسه آموزشی تحت نظارت بیمه مرکزی و همچنین مدرس صلاحیت دار در رشته تخصصی در صنعت بیمه. بیصبرانه منتظر دوره ی بعدی آقای دکتر هستم چون در کارگاه ها و کلاس ها و سمینار های ملی و بین المللی زیادی شرکت کرده بودم و این کیفیت رو در آموزش در هیچ جایی واقعا ندیدم شاید اینطوری بهتون بگم که بهترین استادی که تا به امروز داشتم آقای اناری بودن به دلیل اینکه نه تنها آخرین تحقیقات علمی و بهترین سرفصلها رو که نیاز جامعه ی امروزه دارن درس میدن بلکه تحقیقاتشون و متدولوژی هایی که تدریس میشه بسیار کاربردیه. من این رو از ارتباطم با دیگران متوجه میشم، من خودم متوجه رشد خودم شدم و دیگران هم همچنین تمام اطرافیان من به صراحت بیان میکنن که چقدر رشد کردی و چقدر بهتر شدی و اگر بخوام به یک سرفصل خاصی از دوره ی دکتر اناری اشاره بکنم هفت سطح آگاهی بود که ریشه اش میتونه در تمام زندگی شخصی وکاری ما اثر دارشته باشه و بسیار مفید باشه.
شهرزاد ناوی
دانشجوی پی اچ دی
شهرزاد ناوی هستم رتبه 3 آزمون پی.اچ.دی در سال 98 و عضو انجمن نخبگان. اتفاق خوبی که برای من افتاد این بود که قبل از آشنایی با ایشون من با وجود اینکه مسیرم و هدفم مشخص بود گاهی دچار ترس و نا امیدی میشدم کم میاوردم در رقابت ها گاهی دچار چالش با رقیب هایم میشدم و گاهی در تصیمگیری هایم دچار تردید میشدم و نمیدونستم چه تصیمی درسته و چه تصمیمی اشتباه هست اما آموزش های آقای دکتر اناری میتونم بگم که مثل چراغ راهی بود که مسیر رو برای من مشخص کرد. الان خیلی آگاهانه میتونم افکارم و عملکردم رو در شرایط سخت آنالیز بکنم میتونم تشخیص بدم چه تصمیمی چه عکس العملی در شرایط سخت میتونه من رو از هدفم دور بکنه و چه نوع طرز فکری میتونه من رو به هدفم نزدیک بکنه خیلی هشیارانه تر دارم در مسیرم حرکت میکنم ترس ها ونا امیدی هایم تقریبا به صفر رسیده و خیلی هوشمندانه میتونم در مسیر از شکست ها و چالش هایی که برام ایجاد میشه در جو رقابتی و سختی که به هرحال دارم بتونم این سختی ها رو و چالش ها رو به فرصت تبدیل کنم.
عنایت عظیمی
صاحب رستوران
رستورانم رو هم باز کردم دو سال پیش همون موقع کرونا اومد سیل اومد خیابون رو بستن و خداروشکر من از همه این چالشها خودم رو کشیدم بیرون به کمک استاد و اونموقع اگه من میرفتم بیرون، صفر می شدم، هیچی دست من رو نمیگرفت ولی خداروشکر با گفته های استاد که گوش کردم ازشون توصیه هاشون رو گوش کردم درساشون رو گوش کردم که بهترین استاد دنیا میشه گفت مرسی و امروز به اون چیزی که من میخوام رسیدم و امروز من رستوران خودم رو به چیزی که من بخوام میتونم بیزینس خودم رو بفروشم و دوتا بیزینس دیگه هم کنار این خداروشکر شروع کردم.
پروا خضرا
هنرمند
من پروا خضرا هستم دارای دو فرزند یک پسر 23 ساله و دختر 12 ساله. در رشته ادبیات و زبان انگلیسی تحصیل کردم و در همین زمینه سالها تلاش کردم و بسیار هم موفق بودم تا اینکه پدرم فوت کردن و پسرم برای ادامه تحصیل مهاجرت کردن از ایران و این باعث شد که دچار افسردگی و تنبلی و رخوت بشم و سالها هیچ فعالیت خاصی نداشته باشم تا اینکه با جناب دکتر اناری بزرگوار آشنا شدم و ویدیوهای ایشون رو دیدم و خیلی موثر و تاثیرگذار بود در نتیجه وارد دوره هاشون شدم. دوره ها رو تهیه کردم و اومدم جلو و توی همین مدتی که من داشتم این دوره ها رو میگذروندم اتفاقات خیلی خوبی داشت برای من می افتاد اونم این بود که از طرف سفارت یکی از کشورها به من دعوت کاری داده شد و از طرف یکی از ارکسترهای خیلی معتبر و مهم دعوت همکاری مجدد به من داده شد.

توضیحات

رموز آرامش عمیق و شادکامی پایدار

چگونه آرامش و شادی عمیق را تجربه کنیم و بر احساسات منفی غلبه نماییم


آموزش علمی، کاربردی، در سطح اول جهانی 

در این مسترکلاس، مجموعه ای از تکنیکهای کوچینگ و روانشناسی مثبت را می آموزید که کمکتان می کند خشم، غم و استرس خود را مدیریت کنید و راهکارهای ثابت شده عملی برای رسیدن به آرامش و شادی پایدار و عمیق پیدا کنید.

 

فقط تصور کنید یاد بگیرید:


 • دقیقا چه باید بکنید برای اینکه شادی عمیق را تجربه نمایید
 • دقیقا کدام اقدامات عملی و کاربردی منتهی به حس آرامش پایدار می شود
 • دقیقا چه باید بکنید وقتی افکار منفی سراغتان می آید
 • دقیقا چه باید بکنید وقتی استرس و ترس آینده بر شما غلبه می کند
 • دقیقا چه باید بکنید تا با غم یا خشم مواجه شوید
 • دقیقا چه باید کرد برای تقویت امید در شرایط دشوار
 • دقیقا چطور با تقویت هوش هیجانی بر احساسات منفی غلبه کنید
 • دقیقا چطور در شرایط سخت تاب آوری داشته باشید

 

  

سرفصلهای این دوره جامع:


 • پیش نیاز: هفت سطح آگاهی
 • رموز علمی و عملی شاد زیستن بر اساس تحقیقات روانشناسی مثبت
 • مدیتیشن و منافع آن
 • تکنیکهای هوش هیجانی و مدیریت احساسات منفی
 • فرمول غلبه بر صدای منتقد درون
 • هدیه: تاب آوری در شرایط دشوار
 • هدیه: فرمول سه پایه امید


  

به درد چه کسانی می خورد:


 • افرادی که به دنبال آرامش عمیق و شادی معنادار هستند
 • کسانی که می خواهند احساسات شان را بهتر مدیریت کنند و به آرامش برسند
 • افرادی که می خواهند بر احساسات منفی (خصوصا غم، استرس و خشم) غلبه کنند
 • افرادی که به مباحث کوچینگ و روانشناسی مثبت علاقمند هستند 

 


تمام آموزه های دوره بر اساس اصول کوچینگ و علم روانشناسی مثبت است. در این مسترکلاس از آموزه های بزرگانی چون دکتر مارتین

سلیگمن، دکتر کارن رایویچ، دکتر اندرو شاته، دکتر ریک اسنایدر، دکتر شین لوپز، بروس اشنایدر، دکتر ریچارد رایان، دکتر ادوارد دیسی، دکتر دنیل گولمن، دکتر باربارا فردریکسون، دکتر سونیا لیوبومیرسکی و اساتید بزرگ دیگر استفاده شده که به زبان ساده و صورت کاملا کاربردی تقدیم حضورتان می شود.

 

هدیه بینظیر 1:

یک جلسه کوچینگ خصوصی رایگان با یکی از کوچهای حرفه ای آموزش دیده ما تا بتوانید چالشتان را خصوصی با او مطرح کنید (بسیار باارزش!)

ظرف دو هفته بعد از ثبت نام، از طریق مدیریت داخلی، ارتباط شما با کوچ خصوصی تان برقرار می شود.


هدیه بینظیر 2:

دوره تاب آوری در شرایط دشوار را به صورت کاملا رایگان تقدیمتان می کنیم


هدیه بینظیر 3:

دوره سه پایه امید را به صورت کاملا رایگان تقدیمتان می کنیم
گارانتی رضایت آهنین:

تا یک هفته، با آرامش از دوره استفاده کنید. اگر به هر دلیلی، حس کردید این دوره مطابق میلتان نبوده است، به ایمیل support@northstarsuccess.com پیام دهید و درخواست استرداد کنید: کل پولتان را بدون هیچ سوالی به شما بازگشت می دهیم (توجه بفرمایید بعد از یک هفته، استرداد نداریم).

برند خوشنام ما بیش از بیست و پنج سال است در اوج عرصه آموزش کشور فعال بوده است. میانگین رضایت دانش پذیران از دوره های ما بسیار بالا و حدود 4.7 از 5 است (که در صنعت آموزش، چنین رضایت بالایی کمتر دیده یا شنیده شده است). پس با خیال راحت و بدون هیچ ریسکی، ثبت نام کنید.

 

مهلت دسترسی:

دسترسی شما به ویدیوها نامحدود است.

 

پشتیبانی درجه یک:

سوال درباره دسترسی یا سوالات فنی:

لطفا با مدیریت داخلی از طریق ایمیل support@northstarsuccess.com یا شماره تلگرام 00989057843879 ارتباط بگیرید. پرقدرت در خدمتتان هستیم. پشتیبانی تمام روزهای هفته از 11 صبح الی 11 شب ایران در خدمت شماست (غیر از یکشنبه ها).

 

سوال درباره محتوای آموزشی:

بعد از ثبت نام، لینک عضویت در گروه تلگرامی اختصاصی اعضا در اختیارتان قرار می گیرد که آنجا می توانید سوالاتتان

را از پشتیبانان تیم دکتر اناری بپرسید و با سایر اعضا همفکری نمایید. همینطور می توانید از بخش "پرسش و پاسخ" سوالاتتان را درباره محتوای آموزشی دوره مطرح کنید و پاسخ بگیرید. با عشق و افتخار در خدمتتان هستیم.

 

آیا می توانید دوره را در اختیار افراد دیگری قرار دهید؟

اعضای درجه یک خانواده (پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند) می توانند از یک اکانت استفاده کنند. در غیر این صورت، نیاز به تهیه اکانت

مجزا است. یادتان باشد استفاده و انتشار دوره بدون اجازه از مدرس دوره، قطعا غیرقانونی، غیراخلاقی و حرام است.

 

گواهینامه

چنانچه ویدیوها را کامل ببینید و به حداقل نیمی از سوالات کوییزهای انتهای هر سرفصل پاسخ صحیح دهید، گواهینامه الکترونیک حضور در

دوره به طور اتوماتیک از طرف شرکت North Star Success کانادا برایتان صادر خواهد شد که می توانید به رزومه تان اضافه

کنید و نیز می توانید پرینت بگیرید و قاب نمایید.

 

سورپریز:

هر از گاهی، کاملا رایگان، از طریق ایمیل به برخی کلاسها و کارگاههای زنده هم دعوت می شوید. پس حواستان به ایمیلتان باشد.

 

همین امروز از تخفیف و هدایای ویژه استفاده کنید و به جمع هزاران نفر دانش پذیران دکتر اناری از سراسر دنیا

بپیوندید.


برچسب ها